Make your own free website on Tripod.com

Pokemon

Gold/SilverĽ

 

Hello Welcome to my pokemon gold and silver section of my website. Here you will learn about the brand new smash hit in Japan.

 

There are many new things to this game that

You could think of. Like the pok\gear you can

Call mom or listen to the radio. In the

Pokedex there is the search option. The

Greatest addition of all is 101 new Pok\mon.

Like Pikablu togepi and many more. Also there

Are two new types Evil and Steel. Your hat is

Backwards instead of forwards in this game

too. Here are some pictures from the game

while I was playing.New Pokemon below

 

 

 

mew

chikolita

beirifu

meganiumu

hinoarashi

magumarashi

bakufuun

waninoko

arigeitsu

oodairu

otachi

ootachi

hoohoo

yorunozuku

rediba

redian

itomaru

araidosu

kurobatto

chonchi

rantaan

pichu

pi

pupurin

togepi

togechikko

neiti

neitio

meriipu

mokoko

denryu

kireihana

marill/mariru

mariruri

usokkii

nyorotono

hanekko

popokko

watakko

eipamu

himanattsu

kimawariyanyanma

yupaa

nuo

eefi

burakki

yamikarasu

yadokingu

muuma

annoon

soonansu

kirinriki

kunugidama

foretosu

nokotchi

guraigaa

haganeeru

snubble/buru

guranburu

hariisen

hatsamu

tsubotsubo

herakurosu

iyura

himeguma

ringuma

magumaggu

magukarugo

urimu

inomu

seniigo

teppouo

okutan

deribaado

mantain

eaamudo

derubiru

heruga

kingudora

gomazou

donfan

porygon2

odoshishi

dooburu

baruki

kapoera

muchuruer

elekid

bubii

mirutanku

hapinasu

raikou

entei

suikun

yoogirasu

sanagirasu

bangirasu

lugia

houou

serebeii maby the next Mew.